Name: Antoine

Web Site: http://www.dekoersvangils.nl

Posts by Antoine van Gils:

  Toeslagen 2015

  november 27th, 2014

  Wilt u weten hoe hoog uw zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget volgend jaar is? Of wilt u de toeslag voor 2015 voor het eerst aanvragen omdat u die tot nu toe niet kreeg? Of wilt u uw gegevens voor 2015 aanpassen omdat uw situatie gewijzigd is? Dat kan. De Belastingdienst heeft de informatie over de toeslagen voor 2015 namelijk online gezet op www.toeslagen.nl. Bovendien kunt u via Mijn toeslagen uw gegevens aanpassen.

  Is uw situatie niet veranderd en kreeg u al toeslag in 2014? U hoeft niets te doen als u in 2015 voor dezelfde toeslagen in aanmerking komt. U ontvangt namelijk automatisch bericht van de Belastingdienst hierover. Wilt u een extra toeslag aanvragen, bijvoorbeeld omdat uw kind gebruik gaat maken van kinderopvang, dan moet u dat wel regelen via Mijn toeslagen.

  Reageren uitgeschakeld

  Belastingvoordeel motief om zzp’er te worden

  oktober 31st, 2014

  Werknemers kiezen er vaak voor zzp’er te worden omdat ze dan minder belasting hoeven te betalen. Ze vragen zich daarbij niet altijd af of ze geschikte ondernemers zijn. Het Centraal Planbureau schrijft dat in een notitie over zzp’ers. Volgens het CPB hebben de fiscale voordelen een “aanzuigende werking op de zzp-status”. Zelfstandigen zonder personeel genieten diverse belastingvoordelen, zoals de zelfstandigenaftrek. Die houdt in dat ze over de eerste 7.280 euro die ze verdienen geen belasting hoeven te betalen.

  Volgens het planbureau zou de overheid dat geld efficiënter kunnen besteden door het te richten op zzp’ers die maatschappelijke meerwaarde hebben, bijvoorbeeld omdat ze innovatief zijn. De bestaande belastingvoordelen komen ook terecht bij zzp’ers die geen aanwijsbare meerwaarde hebben boven gewone werknemers. Tegenover het belastingvoordeel van zzp’ers staat dat ze geen recht hebben op sociale zekerheid en geen collectief pensioen opbouwen. Volgens het CPB bestaan daarvoor wel mogelijkheden, maar worden die in de praktijk weinig benut.

  Het aantal zzp’ers is de afgelopen jaren flink gegroeid, tot zo’n 800.000. Volgens het planbureau komt dat onder meer door de individualisering. Werknemers vinden het aantrekkelijk om ondernemer te worden omdat ze dan meer vrijheid hebben. Voor bedrijven zijn zzp’ers aantrekkelijk omdat ze goedkoper zijn. Het planbureau maakt, samen met ambtenaren van diverse ministeries, deel uit van een werkgroep die de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt bestudeert. De woensdag verschenen CPB-notitie weerspiegelt echter niet de mening van die werkgroep, zo staat in het stuk. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dinsdag dat hij verwacht dat er veranderingen nodig zijn in het beleid voor zzp’ers. Maar het is niet de bedoeling hun aantal terug te dringen, onderstreepte hij.

  Reageren uitgeschakeld

  Blauwe enveloppe gaat verdwijnen

  oktober 29th, 2014

  De Belastingdienst gaat burgers stimuleren om de post digitaal te ontvangen. Begin dit jaar wees de Belastingdienst burgers al in een aparte brief op de mogelijkheid om de post digitaal te ontvangen via mijn.overheid.nl. Vanaf volgende week plaatst de Belastingdienst op iedere brief een tekstkader met het verzoek om een account op mijn.overheid.nl te activeren, aldus een bericht in het AD. Het aantal enveloppen voor belastingen en toeslagen moet uiteindelijk met 11 miljoen exemplaren omlaag. Daarvoor moet de wet nog wel worden aangepast, want op dit moment is de Belastingdienst nog verplicht om aanslagen en beschikkingen per brief te verzenden. Hetzelfde bericht in het AD vermeldt overigens ook dat de aangifte-app volgend jaar weer beschikbaar komt. De Belastingdienst wil dat de app dan door meer mensen gebruikt gaat worden. De app die de Belastingdienst in maart dit jaar lanceerde kon alleen gebruikt worden als de vooraf ingevulde gegevens compleet en correct waren. De app kon toen maximaal 200.000 keer gedownload worden, 80.000 mensen deden dat ook, maar slechts 26.000 hebben ook daadwerkelijk hun aangifte met de app gedaan. Het is nog niet duidelijk welke mogelijkheden de app volgend jaar heeft.

  Reageren uitgeschakeld

  Kinderopvangtoeslag 2015 bekend

  oktober 24th, 2014

  De toeslagtabel voor de kinderopvangtoeslag 2015 is gepubliceerd. Ouders kunnen daaruit aflezen hoeveel toeslag ze volgend jaar krijgen. De tabel is te vinden op www.rijksoverheid.nl. De nieuwe maximum uurprijzen zijn € 6,84 voor de dagopvang, € 6,38 voor de buitenschoolse opvang en € 5,48 voor de gastouderopvang. Ouders die meer betalen dan het maximumuurtarief krijgen voor de kosten boven dat tarief geen kinderopvangtoeslag.

  Reageren uitgeschakeld

  WOZ-waarde meebepalend voor huur

  oktober 20th, 2014

  Vanaf 1 juli 2015 wil het kabinet de hoogte van de huur ook laten afhangen van de WOZ-waarde. In het huidige stelsel worden oppervlakte en voorzieningen (keuken, sanitair, energieprestatie) gewaardeerd met punten die opgeteld een maximale huurprijs opleveren. De gewildheid en locatie van de woning komen minder goed tot hun recht. In het herziene stelsel wil het kabinet de categorieën woonomgeving en woonvorm (eengezinswoning, flat) vervangen door een waardering op basis van de WOZ-waarde. Door deze aanpassing weegt de WOZ-waarde voor ongeveer een kwart mee in het puntentotaal. De huur mag niet verder stijgen dan met het jaarlijks vastgestelde wettelijke percentage. Een huurder kan om een huurverlaging vragen als de nieuwe maximale huurprijs onder het niveau van de feitelijke huurprijs komt.

  Meer informatie is te lezen op www.rijksoverheid.nl.

  Reageren uitgeschakeld

  Campagne ‘Word wakker!’ voor zorgverzekering 2015

  oktober 15th, 2014

  Twee op de vijf Nederlanders kijken nauwelijks om naar hun zorgverzekering. De helft van hen vertrouwt er blindelings op dat die verzekering een goede dekking geeft tegen medische kosten. Bijna de helft van de verzekerden kijkt tegen het einde van het jaar niet of de polis nog wel past bij de zorgwensen. Een op de vijf mensen leest niet alle post van de zorgverzekeraar over de polis en 22 procent controleert niet elk jaar of de polis is veranderd of niet. Eén op de drie vindt de polis zo ingewikkeld dat hij door de bomen het bos niet meer ziet en een kwart van de verzekerden vindt het kiezen van een goede zorgverzekering niet interessant. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Motivaction, in opdracht van de Patiëntenfederatie NPCF.

  De NPCF is bewustwordingscampagne ‘Word wakker!’ gestart. Onderdeel van de campagne is ook een Keuzegids Zorgverzekeringen die naast informatie ook een stappenplan voor het kiezen van een zorgpolis bevat.

  Reageren uitgeschakeld

  Fiscus vraagt gegevens op bij Marktplaats

  oktober 9th, 2014

  Het komt enkele tientallen keren per jaar voor dat de Belastingdienst gegevens van een gebruiker van onlineplatform Marktplaats opvraagt. Daarbij kan het gaan om gebruikersnamen, IP-adressen en de in- en verkoopgeschiedenis van iemand. Dat liet een woordvoerder van Marktplaats woensdag weten naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws. De fiscus kan geen wachtwoorden of bankrekeningnummers opvragen. Bovendien geeft het bedrijf alleen gegevens als de Belastingdienst daarom vraagt. “Dan zijn we verplicht om die te geven”, aldus de woordvoerder.

  Reageren uitgeschakeld

  Fiets van de zaak

  oktober 7th, 2014

  BOVAG, Fietsersbond, Natuur & Milieu en RAI Vereniging vragen om meer fiscale ruimte voor de fiets in het woon-werkverkeer. Aanleiding is een vereenvoudiging van de fiscale regels voor vergoedingen aan werknemers per 2015. Door de vereenvoudiging verdwijnt de speciale regeling voor de fiets van de zaak. In plaats daarvan kunnen werkgevers een vast bedrag (1,2% van de loonsom) gebruiken voor het vergoeden van diverse onkosten. De fiets van de zaak is daardoor nog wel mogelijk maar moet ‘gaan concurreren met o.a. het kerstpakket en de zomerborrel’, aldus de branche-organisaties.

  Meer informatie is te lezen op www.fietsersbond.nl.

  Reageren uitgeschakeld

  Laatste kans schenking € 100.000

  oktober 2nd, 2014

  Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk de extra hoge eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000 te benutten. Wie nog gebruik wil maken van deze vrijstelling doet er daarom goed aan nu in actie te komen. Een schenking van een dergelijk groot bedrag moet namelijk goed voorbereid en goed uitgevoerd worden:

  - laat altijd vooraf beoordelen of het benutten van de vrijstelling zowel voor schenker als voor ontvanger aantrekkelijk is,
  - leg de schenking vast in een schenkingsakte (dat hoeft niet bij de notaris, de akte moet echter wel aan bepaalde eisen voldoen, gebruik daarom onze schenkingsakte hoge vrijstelling),
  - maak vóór 1 januari 2015 het geld over aan de begiftigde,
  - zorg ervoor dat de begiftigde het geld ook vóór 1 januari gebruikt voor zijn eigen woning (een uitzondering geldt voor schenkingen voor onderhoud of verbetering, dat geld moet uiterlijk in 2016 zijn besteed),
  - schenkt u voor aflossing van een eigenwoningschuld, bespreek dit dan ook vooraf met de bank, neem daarvoor ruim vóór 1 december contact op met de bank van de begiftigde, anders is aflossen voor 1 januari vaak niet meer mogelijk,
  - vergeet niet om aangifte te doen, u vindt het formulier op www.belastingdienst.nl

  En vraag uiteraard het team van De Koers van Gils om advies.

  Reageren uitgeschakeld

  Consumentenbond: zorgpremie kan omlaag

  september 29th, 2014

  De zorgverzekeringspremie kan komend jaar een stuk goedkoper. De Consumentenbond zegt dat de vier grote zorgverzekeraars over 2013 flinke winst hebben geboekt en maar liefst 9,7 miljard euro in kas hebben. Dat is een stuk meer dan nodig is. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de winst van Achmea, CZ, Menzis en VGZ is gestegen tot 1,4 miljard euro. Dat is ruim 16 procent meer dan in 2012. Per verzekerde is 116 euro winst gemaakt. VGZ maakte zelfs 159 euro winst per verzekeringnemer. Achmea, CZ, VGZ en Menzis hebben samen ruim 90 procent van de markt in handen.

  De directeur van de Consumentenbond, Bart Combée, zegt dat de verzekeraars 5,8 miljard euro meer aan reserves hebben dan wettelijk verplicht is. De bond vindt het dan ook niet meer dan eerlijk dat de zorgverzekering wordt verlaagd en de consument eenmalig een paar tientjes in eigen zak kan steken. De VVD noemt het voorstel “roekeloos” en getuigen van “weinig inzicht in de werking van ons zorgstelsel”. Volgens Kamerlid Arno Rutte zal een eenmalige premieverlaging nu ertoe leiden dat er minder geld is om de komende jaren het stijgen van de premie af te remmen.

  Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland zegt niet in te kunnen gaan op individuele bedragen van zorgverzekeraars, die bepalen de verzekeraars zelf. De organisatie kan dan ook niet zeggen of een premiedaling waarschijnlijk is. Een woordvoerster laat wel weten dat het altijd goed nieuws is voor de premiebetaler als er winst wordt gemaakt. “Dat geld kan worden verrekend in de premie of geïnvesteerd in de zorg.” Ook relativeert ze de genoemde bedragen. “Het lijkt enorm veel geld, maar als je de reserves van alle zorgverzekeraars bij elkaar zou investeren in de zorg, dan kan Nederland daar maar 3 maanden mee vooruit.”

  Reageren uitgeschakeld