Home » Belastingdienst, Nieuws

Pas op voor te veel kinderopvangtoeslag

Submitted by on 23 september 2014 – 09:15No Comment

In de praktijk blijkt dat in een op de drie gevallen te veel kinderopvangtoeslag is uitbetaald. Gemiddeld gaat het om circa € 2.500. In individuele gevallen kan het bedrag echter aanzienlijk hoger uitvallen. In sommige gevallen bedraagt het terug te betalen bedrag zelfs tienduizenden euro’s en dat is lang niet altijd het gevolg van fraude.

Staatssecretaris Wiebes heeft, in reactie op deze cijfers, bevestigd dat het huidige systeem erg ingewikkeld en een ‘formulierenboel’ is. Kinderopvangtoeslag hangt namelijk onder andere af van het aantal uren opvang, de prijs van de opvang en het inkomen van de ouders. In de loop van het jaar kunnen die gegevens wijzigen en ouders geven die wijzigingen lang niet altijd door. De overheid is overigens van plan dit probleem aan te pakken. Momenteel wordt bekeken of het mogelijk is om kinderopvanginstellingen rechtstreeks te bekostigen. Als dat mogelijk is daalt het aantal ontvangers van kinderopvangtoeslag met 99%.

Voorkom te hoge kinderopvangtoeslag. Meldt wijzigingen in uw persoonlijke situatie en controleer regelmatig of de bij de Belastingdienst bekende gegevens nog wel actueel zijn. Aanvragen en wijzigen kan via www.toeslagen.nl.